Vodný lúč

Pracovisko  1

Naše pracovisko disponuje súradnicovým stolom WJ4020 1Z-C0-PJ60 COBRA od firmy PTV Praha a vysokotlakým čerpadlom PTV56-60 od firmy FLOW SYSTEMS.

 

Pracovisko 2

Naše pracovisko disponuje súradnicovým stolom WJ 3020b-1Z od firmy PTV Praha a vysokotlakým čerpadlom 9XD 55 od firmy FLOW SYSTEMS.

  • Pri tejto konfigurácii dokážeme rezať kovové materiály až do hrúbky 200mm.
  • Efektívna pracovná zóna je 2000 mm x 3000 mm pri zdvihu 200 mm.

 

WJ 3020b-1Z

Popis technológie

Hydroabrazívne delenie sa definuje ako počítačom riadený vysoko-erozívny proces. Princíp hydroabrazívneho delenia spočíva vo vháňaní hydroabrazívneho prúdu, príp. len vody nadzvukovou rýchlosťou na delený materiál čím dochádza k jeho dezintegrácii. Permeát, ktorý je nositeľom kinetickej energie abrazíva, odplavuje produkty úberu z miesta rezu a zabezpečuje chladenie miesta rezu. Práve z dôvodu chladenia miesta rezu je táto technológia delenia materiálov výhodnejšia ako bežné technológie delenia, pri ktorých dochádza k nežiaducemu vnášaniu tepla do delených materiálov s následnou zmenou štruktúry, deformáciou a zmenou vizuálneho vzhľadu.

Výhody a použitie – prečo práve vodný lúč

Oddeľovanie materiálu je mikrorozmerové a dochádza k nemu na veľkom počte lokalít. Rýchle sa pohybujúci prúd nevytvára iskry alebo prach, nevzniká tepelné ovplyvnenie povrchu, nie je potrebné vyvodiť veľkú silu na delený materiál a v dôsledku čoho nevzniká deformácia materiálu počas delenia. Výhodou delenia hydroabrazívnym prúdom je, že studeným spôsobom delí materiály vo všetkých smeroch, s jednoduchým tvarovým delením.

Medzi ďalšie výhody patria:

– aplikovateľnosť na sústruženie, frézovanie, vŕtanie, dierovanie, odihľovanie
– schopnosť deliť mäkké ako aj tvrdé materiály,
– schopnosť deliť viaczložkové kompozitné materiály,
– nie je potrebné upevnenie obrobku,
– tvarová rôznorodosť,
– bezprašnosť,
– malé straty v reze,
– Je možné deliť akýkoľvek tvar na ploche. Limitujúci je iba obmedzenie dané kruhovým prierezom prúdu a pevnosť deleného materiálu.
– Delenie veľmi detailných kontúr.
– Je možné dosiahnuť vysoké zhodnotenie polotovaru, vďaka malému priemeru „nástroja“. V niektorých prípadoch je výhodou využiť „spoločný rez“ pre dve súčiastky naraz. To prináša časovú úsporu pri výrobe.nc.

Jednou z výhod je tiež, možnosť začať a skončiť delenie v ktoromkoľvek mieste, v akomkoľvek čase, s dosiahnutím vysokej presnosti tvaru. Vodný prúd môže deliť materiály s rôznymi štruktúrami, medzi nimi aj viacvrstvové materiály bez drobenia okrajov materiálu. Je dobre použiteľný pre tvarové delenie s NC a CNC, s optickým alebo manuálnym riadením. Pôvodne bola technológia delenia vysokotlakovým hydroabrazívnym prúdom spojená s riešením úloh v leteckom, kozmickom a banskom priemysle. V súčasnosti táto technológia nachádza široké uplatnenie v rozličných priemyselných odvetviach, v ktorých sa využíva široké spektrum nových ťažko obrábateľných materiálov, napr. kompozitné materiály s kovovou matricou, monolitické a kompozitné keramické materiály. Dnes je táto technológia zavedená takmer vo všetkých výrobných a priemyselných odvetviach.

Spoločnosť má sídlo v Prešove na ulici Royova 43, kde má vybudované stabilné pracoviská na delenie a rezanie rôznych druhov materiálov, skladovacie a servisné priestory.

V prípade Vášho záujmu Vás radi uvítame v priestoroch našej firmy, kde Vám naši skúsení dlhoroční pracovníci bezplatne pripravia cenovú ponuku šitú na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Podklady pre realizáciu prác je možné dodať buď vo forme software (DWG,DXF) alebo vo forme výkresovej dokumentácie.

Galéria

Video z delenia titánu vodným lúčom