Laser

Pracovisko 1

Delenie laserom (fotónová erózia) patrí do skupiny nekonvenčných spôsobov obrábania. Disponujeme špičkovým a veľmi kvalitným zariadením TruLaser 3040 od firmy TRUMPF.

 • pracovná zóna 2000 x 4000 mm
 • výkon 3,2kW umožňuje páliť oceľový plech do hr. 20mm, nerez do hr. 12mm a hliník do hr. 8mm
 • vysoká rezná rýchlosť
 • veľmi úzka rezná medzera
 • vysoká presnosť rezania
 • veľmi úzka tepelne ovplyvnená oblasť
 • hladké rezné hrany, nie je potrebné ich ďalšie opracovanie a nehrozí porezanie pri manipulácii
laser1092x546
TruLaser 3040
Pracovisko 2
 • typ stroja TruLaser 3030(L49) pevnovláknový FIBER laser
 • pracovná zóna 1500 x 3000 mm
 • výkon 3 kW umožňuje páliť oceľový plech do hr. 20 mm, nerez do hr. 15 mm a hliník do hr. 15 mm
 • vysoká rezná rýchlosť
 • veľmi úzka rezná medzera
 • vysoká presnosť rezania
 • veľmi úzka tepelne ovplyvnená oblasť
 • hladké rezné hrany, nie je potrebné ich ďalšie opracovanie a nehrozí porezanie pri manipulácii
TruLaser 3030

Delenie laserom patrí medzi spôsoby delenia, ktoré v prevažnej miere nevyužívajú mechanickú prácu pre úber materiálu, ale sú založené na využití niektorého fyzikálneho alebo fyzikálno-chemického princípu k úberu materiálu, bez silového pôsobenia na obrábaný materiál a bez vzniku triesok. Rezanie je bezdotykové, teda  nedochádza k opotrebovaniu rezného nástroja a nie je potrebná výmena nástroja pri zmene tvaru vyrezávanej súčiastky. Vlastnosti laserového lúča umožňujú pri jeho fokusácii (vhodnou optickou sústavou) sústrediť do malého bodu mimoriadne vysokú hustotu energie v mieste dopadu lúča (105 až 1014) [W.cm-2], čo má za následok natavenie až odparenie materiálu, čím sa dosiahne požadovaný efekt spracovania.

Galéria

Video

Delenie laserom – oceľový plech

 

Delenie laserom – oceľový plech 2